AAAO

Členy AAAO je 75% všech autorizovaných organizací, které působí v ČR v 93 % sektorů posuzování shody stanovených výrobků.

AAAO

V členských organizacích pracuje více než 2200 specialistů a hodnota jejich tuzemských a zahraničních služeb dosahuje až 2,8 miliardy Kč za rok.

Vize a mise

Vytisknout článek 

Vize AAAO:

Být předním a uznávaným sdružením subjektů posuzování shody v České republice a jejich reprezentantem v jednáních s orgány veřejné správy, partnerskými institucemi a podnikatelskou sférou.

Mise AAAO:

  • Sdružovat většinu významných zkušebních, inspekčních a certifikačních organizací zabezpečujících posuzování shody v regulované oblasti i v dobrovolné sféře.
  • Formulovat, prezentovat a hájit zájmy svých členů v systému posuzování shody v ČR a prostřednictvím členství v EUROLAB-CZ též v zahraničí.
  • Podporovat vytváření vhodných podmínek pro naplňování poslání a výkon odborných aktivit svých členů.
  • Dbát o prestiž, etické chování a dobrou pověst svých členů, coby nezávislých, nestranných a vysoce profesionálních poskytovatelů služeb posuzování shody.

KONTAKTUJTE NÁS

* - povinné pole

Členové Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací: