Jazyk: CZ

 

Členy AAAO je 75% všech autorizovaných organizací, které působí v ČR v 93 % sektorů posuzování shody stanovených výrobků.

 

V členských organizacích pracuje více než 2100 specialistů a hodnota jejich tuzemských a zahraničních služeb dosahuje až 4,6 miliardy Kč za rok.

Aktuality

vytisknout článek  

Došlo k posílení kapacit a ve výsledku by to mělo vést k urychlení procesu posuzování shody ochranných prostředků:

Sdělení MPO: „Od letošního července certifikaci osobních ochranných prostředků pro dýchací cesty nově zajišťuje i zlínský Institut pro testování a certifikaci (ITC Zlín). Potřebné kompetence mu rozšířil Úřad pro technickou normalizaci metrologii a státní zkušebnictví, který jako organizační složka státu spadá pod Ministerstvo průmyslu a obchodu. Stalo se tak po úspěšné notifikaci, k níž došlo ve spolupráci se zástupci Evropské komise. "Dosud mohl prostředky pro ochranu dýchacích cest posuzovat a certifikovat pouze Výzkumný ústav bezpečnosti práce, který spadá pod Ministerstvo práce a sociálních věcí. Nárůst zájemců, který souvisel s COVID 19 ukázal, že je třeba i další subjekt, což se ve spolupráci s ÚNMZ podařilo a proces certifikace respirátorů by se tak měl zrychlit," říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.“

(12.08.2020)

 

Vážení členové,

dovolujeme si Vás informovat, že jsme požádali písemně  ČIA, o.p.s., a ÚNMZ,  aby reagovali na nedostatek zkušebních kapacit vyvolaný pandemií COVID 19  zrychlením procedur, resp. správního řízení, při Vašich žádostech o akreditaci, rozšíření akreditace, autorizaci a notifikaci v sektoru ochranných prostředků. Naše doporučení znělo, aby bylo ve veřejném zájmu v řízení rozhodnuto  do 30 dnů.

Odpověď ČIA, o.p.s., je pozitivní, mají kapacitu pro rychlou reakci a jsou připraveni pružně reagovat na potřeby žadatelů.

Takže, vše závisí na vašem zájmu o služby ČIA, o.p.s., ve výše uvedené oblasti výrobků.

(5.8.2020)

 

 

Ředitel TZÚS Praha, s.p., a viceprezident Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací, Ing. Alexander Šafařík-Pštrosz, byl na včerejším 32. Sněmu Hospodářské komory ČR zvolen do jejího představenstva na další funkční období. Výsledky voleb jsou uvedeny na https://www.komora.cz/news/nove-zvoleni-vedeni-hospodarske-komory-2020-az-2023/

V aktuální čísle časopisu KOMORA byla uveřejněna informace o Memorandu AAAO se Státní správou hmotných rezerv - na straně 8 - zde

Informace o jednání ředitele TZÚS Praha, s.p., a viceprezidenta Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací (AAAO)  Alexandera Šafaříka – Pštrosze a Obchodního rady Ruské federace v ČR Sergeje Alexandroviče Bezrukova, které se uskutečnilo dne 17.07.2020 - naleznete zde

 

17. června 2020 uzavřelo AAAO a Česká republika - Správa státních hmotných rezerv Memorandum o vzájemné spolupráci a poskytování informací

U příležitosti jednání na Hospodářské komoře ČR dne 17. června 2020, podepsalo začleněné živnostenské společenstvo HK ČR – Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací (AAAO), se Správou státních hmotných rezerv (SSHR), Memorandum o spolupráci. Předmětem tohoto Memoranda je dohoda o vzájemné spolupráci, podpoře a poskytování informací mezi AAAO a SSHR týkajících se zejména problematiky osobních ochranných prostředků a zdravotních prostředků. Předmět Memoranda může být rozšiřován o další sektory výrobků významných pro státní hmotné rezervy.

AAAO sdružuje nezávislé třetí strany, tj. akreditované, autorizované a v EU notifikované subjekty, které posuzují shodu výrobků a služeb s předpisy. AAAO se podílí také na tvorbě a harmonizaci předpisové základny v oblasti posuzování shody a předkládá stanoviska k nově vydávaným předpisům v souvisejících oblastech.

Působnost SSHR je upravena zákonem č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších předpisů.

SSHR bere na vědomí postavení AAAO jako významného partnera, který v rámci kompetencí svých členů potvrzených akreditacemi, autorizacemi a notifikacemi, může nabízet spolupráci v oblastech posuzování shody/zkoušení, kalibrace, certifikace a inspekce a spolupráci v oblasti metodik, požadavků a kritérií při zadávání veřejných zakázek SSHR.

 

6. května 2020 vychází časopis ELEKTRO 4-5 - najdete zde i rozhovory s osobnostmi v článku Český průmysl a inovace v roce 2020. Rozhovor s prezidentem AAAO panem RNDr. Pavlem Malčíkem je uveřejněn zde.

 

4. prosince 2019  AAAO uspořádalo pro své členy Seminář k Pokynu 1 - Podávání a posuzování žádostí o autorizaci/oznámení subjektů posuzování shody ve spolupráci s Úřadem pro technickou normalizaci metrologii a státní zkušebnictví

              

Zpravodaj je pravidelné periodikum, které je pravidelně 1x za měsíc zasíláno členům AAAO.

Stránka Hypertextové odkazy obsahuje odkazy související s posuzováním shody výrobků.

Stránka Zprávy z EU byla měsíčně doplňovaná o aktuální informace z EU, týkající se aktivit AAAO a jejích členů. V r. 2016 byla tato aktivita zrušena, je nahrazena Informačními portály na webových stránkách ÚNMZ - viz ZDE

 

Zpravodaj

Hypertextové odkazy

Zprávy z EU

Kontaktujte nás

* - povinné pole
Nechte toto pole prázdné

Členové Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací: