Jazyk: CZ

 

Členy AAAO je 75% všech autorizovaných organizací, které působí v ČR v 93 % sektorů posuzování shody stanovených výrobků.

 

V členských organizacích pracuje více než 2100 specialistů a hodnota jejich tuzemských a zahraničních služeb dosahuje až 4,6 miliardy Kč za rok.

Co se děje

vytisknout článek  

 

Co se děje ....

V této stránce www.aaao.cz jsou od 1. 7. 2015 zveřejňovány signální informace o aktivitách AAAO, členů AAAO, zainteresovaných stran AAAO - co se stalo a v dohledné době stane atd.

Jsou aktualizovány průběžně, nejnovější jsou nahoře.

Každá informace je datována dnem jejího vzniku, resp. zveřejněním zde.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017_05_29

Na setkání ředitelů autorizovaných/oznámených subjektů 10. 5. 2017 byly diskutovány otázky prověřování žádostí techto subjetů od ÚNMZ, vč. využívání akreditace atd. po změně postojů orgánů EU k dosavadní praxi v ČR. V současné době se připravuje aktualizace a konkretizace dokumentů s postupy ÚNMZ a pravidly spolupráce s ČIA atd.

2017_05_29

Od 1. 3. 2017 do 18. 5. 2017 proběhlo 6 prezenčních základních kurzů AAAO pro pracovníky posuzování shody členů AAAO i jiných organizací. Zúčastnilo se jich 112 osob, všichni po složení testu obdrželi osvědčení. 

V sekci AKCE/vzdělávání a semináře těchto www jsou  umístěny dokumenty se základními informacemi ke kurzům AAAO pro členy AAAO i ostatní zájemce.

Další zájemci se mohou hlásit do dalších kurzů do sekretariátu AAAO.

2017_05_29

1. jednání prezídia AAAO po 18. valném shromáždění AAAO je plánováno 15. 5. 2017 v  TZÚ v Brně. 

2017_05_29

V rámci společné Dohody o spolupráci pokračovalo pracovní jednání ČOI-AAAO dne 3. 4. 2017. 

2017_05_29

Jednání 18. valného shromáždění AAAO se uskutečnilo 27. a 28. 4. 2017 v Holešově, hostitelem byl Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, s.p. Výsledky byly distribuovány členům AAAO a jsou ve členské sekci těchto www. Počet členů AAAO se zvýšil na 38 právnických osob.

2017_05_29

Volebního Sněm HK ČR se uskutečnil 16. 5. 2017 v Praze. AAAO má zástupce v předsednictvu a smírčí komisi HK ČR.

2017_05_29

AAAO předala do ÚNMZ dva návrhy na úkoly PS-PRZ k řešení v AAAO v r. 2017. Do Plánu PS-PRZ 2017 byl jeden úkol zařazen do Rezervy.

2017_05_29

Prezídium AAAO shromaždilo názory členů (komise AAAO pro akreditaci) v oblasti akreditace, zejména pro autorizaci atd. Ti, kdož odpověděli, byli seznámeni s výsledky. Výsledky jsou cenným podkladem k formulaci společných názorů a směrů jednání s ÚNMZ a ČIA. 18. valné shromáždění AAAO odsouhlasilo pokračování v této aktivitě vč. uveřejňování podrobných výsledků v důvěrné části www.aaao.cz.

Hlavní výsledky jsou vloženy již do www.aaao.cz:

- jako slideshov na titul www.aaao.cz, (2 střídavé věty);

- jako rozšíření dosavadního textu v části "O nás/Základní charakteristika

2017_03_12

Do sekce AKCE/Ostatní akce těchto WWW byly nově vloženy hypertextové odkazy na desítky informačních zdrojů, institucí a dokumentů o uvádění výrobků na trh v EU/EHP - viz ZDE

2017_03_12

Prezídium i nadále nabízí aktivně budoucí členství v AAAO dalším orgánům posuzování shody. Vyzývá členy AAAO, aby se k těmto nabídkám aktivně připojili.

2017_01_16

Prezídiu AAAO zahájilo přípravné práce k uspořádání semináře v Parlamentu ČR k uvádění výrobků na trh, posuzování shody, roli 3. strany atd. - cca v červnu 2017.

2016_12_20

AAAO je zapojena do přípravných prací ke tvorbě "Koncepce technické normalizace"

2016_11_10

38. jednání Rady pro akreditaci proběhlo 8. 11. 2016. Další 39. jednání je plánováno 7. 6. 2017.

2016_10_19

Prezídium AAAO pokračuje v dialogu s ÚNMZ ve věci nepřesností v NANDO. Členové jsou vyzývání ke sledování svých údajů v NANDO a k reakci v případě nesprávností.  

 

 

Kontaktujte nás

* - povinné pole

Členové Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací: